Bärplockare

Vår egen plockningorganisation består mestadels av Thailändska bärplockare. Alla våra plockare blir utbildade i både Thailand före resan till Finland och efter ankomsten hit. Utbildningen omfattar noggrant vad plockningen i Finland innebär: allemansrätten, inkomstpotential, klimat, bestämmelser i Finland, trafikregler etc.

Arctic International Oy garanterar plockarna alltid de bästa möjliga inkomstmöjligheterna. Med effektiv organisation har vi kunnat garantera redan under flera år, att våra plockare har tillgång till de områden som har de bästa skördarna i Finland.

Våra plockare kommer till Finland för att förbättra sin levnadsstandard i sitt hemland. Därmed är inkomsten av plockningen en väldigt viktig del av den årliga inkomsten. Plockarna som har varit i Finland flera gånger har höjt sin levnadsstandard avsevärt.

Arctic International Oy är en av företagen som har varit med om att skriva under ett kontrakt, tillsammans med arbets- och näringminiteriet samt utrikesministeriet, där de största företagen har bundit sig att följa gemensamma spelregler.

För att få en jämn och rättvis bärsäsong till alla parter, fortsätter vi att utveckla vårt samarbete med lokalbefolkningen.