Renhet

För oss är produkternas renhet väldigt viktigt. Alla våra produkter rengörs grundligt för hand eller med maskin. Våra bär är alltid av högsta renhetsgrad. Det här är en av våra viktigaste värden.

Hälsosamhet

Bären är den bästa möjliga superfooden som naturen kan erbjuda oss. Vi djupfryser bären när de är färska, så att den höga vitaminhalten och läckra smaken behålls.

Pålitlighet

Vi är en pålitlig partner i alla våra branscher. Vi tar hand om att alla våra kunder, plockare och annan personal är nöjda med våra produkter, arbetet vi utför och dess kvalitet.

Närhet till naturen

Vi arbetar alltid med respekt för naturen omsorg om miljön. Vi tar hand om att bärplockningen belastar miljön så lite som möjligt. Våra anstalter har återvinningssystem.

Rättvishet

Vi ordnar full underhåll för våra utländska plockare, allt från hälsovård till lämplig klädsel för vår klimat. Vi strävar alltid efter att behandla alla plockare och anställda jämlikt och med respekt för rättvishet.